MISJA URZĘDU: Nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej

Dzienniki pokładowe i przepisy żeglugowe -€“ miejsca zakupu

W związku z opublikowaniem rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu prowadzenia dziennika pokładowego na statkach żeglugi śródlądowej (Dz.U. Nr 8, poz. 69), Ministerstwo Infrastruktury informuje, że wykonaniem i dstrybucją dzienników pokładowych zajmuje się Polski Rejestr Statków.

Dokument

Oferta

Kontakt

Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Gdańsku

ul. Na Stoku 50
80-874 Gdańsk
telefon
48 58 301 84 14
602 379 752
fax
58 346 21 55
e-mail
urzad@gda.uzs.gov.pl
Godziny pracy
poniedziałek 08.00 - 18.00
wtorek-piątek 08.15 - 16.15