MISJA URZĘDU: Nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej

Egzaminy w terenie Gdańsk

Przewodnicząca Terenowej Komisji Egazminacyjnej przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku ustala terminy egzaminów na uprawnienia w żegludze śródlądowej.

SZCZEGÓŁY

Kontakt

Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Gdańsku

ul. Na Stoku 50
80-874 Gdańsk
telefon
48 58 301 84 14
602 379 752
fax
58 346 21 55
e-mail
urzad@gda.uzs.gov.pl
Godziny pracy
poniedziałek 08.00 - 18.00
wtorek-piątek 08.15 - 16.15