MISJA URZĘDU: Nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej

Zarządzenie nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

z dnia 29.03.2017 r. w sprawie ustalnia dni wolnych od pracy w 2017 roku dla pracowników urzędów administracji rządowej

LINK

Kontakt

Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Gdańsku

ul. Na Stoku 50
80-874 Gdańsk
telefon
48 58 301 84 14
602 379 752
fax
58 346 21 55
e-mail
urzad@gda.uzs.gov.pl
Godziny pracy
poniedziałek 08.00 - 18.00
wtorek-piątek 08.15 - 16.15