MISJA URZĘDU: Nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej

Kompetencje UZS

Urząd Żeglugi Śródlądowej realizuje kompetencje Dyrektora Urzędu wynikające z ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.

Do właściwości Dyrektora Urzędu należą sprawy z zakresu administracji rządowej związane z uprawianiem żeglugi na śródlądowych drogach wodnych:

  • nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej,
  • przeprowadzanie inspekcji statków i postępowania w sprawach wypadków żeglugowych,
  • kontrola przestrzegania przepisów żeglugowych, dokumentów statkowych i przewozowych oraz dotyczących Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowego,
  • prowadzeniu rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej,
  • wydawanie dokumentów statkowych i osobowych,
  • stanowienie przepisów prawa miejscowego.

Kontakt

Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Gdańsku

ul. Na Stoku 50
80-874 Gdańsk
telefon
48 58 301 84 14
602 379 752
fax
58 346 21 55
e-mail
urzad@gda.uzs.gov.pl
Godziny pracy
poniedziałek 08.00 - 18.00
wtorek-piątek 08.15 - 16.15