Dokumenty do pobrania

icon Zaświadczenie BHP wstępne-stanowiskowe
icon Wniosek o wydanie/wymianę dokumentu kwalifikacyjnego
icon Wniosek o dopuszczenie do egzaminu
icon Druk świadectwa zdrowia

icon

Wniosek o żeglarską książeczkę pracy
icon Wniosek o wpis do żeglarskiej książeczki pracy
(świadectwa, patenty, zaświadczenie lekarskie oraz weryfikacje rejsu)
schemat.pdf Zaświadczenie o przeszkoleniu na stanowisko młodszego marynarza
icon Wyciąg pływania obowiązuje od 01.04.2013r.
icon Wyciąg pływania MSWiA
icon Wniosek o wpis statku do rejestru
icon Wniosek o dokonanie zmiany w dok. rej.
icon Wniosek o zmiany w świadectwie zdolności żeglugowej
icon Wniosek o wydanie wpólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej
icon Wniosek o przedłużenie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej
icon Wniosek o zarejestrowanie dziennika pokładowego
icon Wniosek o wydanie zezwolenia na wielokrotne wykonywanie prac podwodnych
na małych głębokościach na śródlądowych drogach wodnych
icon Wniosek o wydanie zezwolenia na jednokrotne wykonywanie prac podwodnych
na śródlądowych drogach wodnych
icon Wniosek o wydanie książki kontroli oleju
icon Wyciąg z dowodu osobistego - obowiązuje od 1 marca 2014 r.
icon Wyciąg z dowodu osobistego - nowy
icon Wniosek o nadanie europejskiego numeru identyfikacyjnego statku (ENI)
icon Wniosek o wydanie świadectwa pomiarowego

schemat.pdf

Schemat dróg wodnych węzła elbląskiego i rzeki Wisły
schemat.pdf Wzór świadectwa zdrowia
schemat.pdf Wniosek o dokonanie zmian we wspólnotowym świadectwie zdolności żeglugowej
ikona informująca, że plik jest w formacie word Wzór pełnomocnictwa
word.png Wniosek o wydanie, przedłużenie uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej