Rejestracja dzienników pokładowych

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu prowadzenia dziennika pokładowego na statkach żeglugi śródlądowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 8, poz. 69).
I Wymagane dokumenty (załączniki wymagane do wniosku)
Wniosek o zarejestrowanie dziennika pokładowego.
II Opłaty

  • legalizacja – opłata skarbowa 26 zł
III  Uwagi
Dziennik pokładowy nabywa we własnym zakresie zainteresowany.