egzamin - przewoźnik

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu żeglarskiego przewoźnika żeglugi śródlądowej

A. Wymagana wiedza (1 egzaminator)
  • Rodzaje promów i ogólne wiadomości o budowie promu.
  • Podstawowe wiadomości z zakresu pływalności i stateczności promów.
  • Przepisy żeglugowe dotyczące żeglugi promów i ich oznakowania oraz w zakresie wymagań technicznych, wyposażenia i dokumentów warunkujących dopuszczenie promu do żeglugi.
  • Przepisy bhp i przeciwpożarowe obowiązujące na promach.
  • Postępowanie powypadkowe.
B. Wymagana wiedza i umiejętności praktyczne (1 egzaminator)
  • Przeprowadzanie drobnych remontów i konserwacja promu.
  • Prawidłowe rozmieszczenie pasażerów, ładunku i pojazdów na promie.
  • Uruchamianie promu, kierowanie ruchem i prowadzenie promu.
  • Udzielanie pierwszej pomocy tonącym i ofiarom poparzenia.
  • Praktyczna obsługa łodzi przewozowej bez napędu mechanicznego oraz łodzi towarzyszącej lub ratunkowej.