egzamin - stermotorzysta

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu żeglarskiego stermotorzysty żeglugi śródlądowej

A. Wymagana wiedza (3 egzaminatorów)
 • Podstawowe wiadomości o rodzajach i budowie małych statków żeglugi śródlądowej.
 • Materiały konstrukcyjne kadłuba, podstawowe elementy konstrukcyjne, parametry kadłuba, parametry statku.
 • Właściwości manewrowe małego statku, wybrane zagadnienia teorii prowadzenia statku.
 • Wypór i wyporność, nośność, środek ciężkości i wyporu, pływalność i stateczność.
 • Pędniki i ich rodzaje.
 • Zjawiska zachodzące wokół strefy ruchu statku - opływ kadłuba, ruch falowy, strumień zaśrubowy, prąd nadążający.
 • Wpływ akwenu i rozmieszczenia ładunku lub pasażerów na manewrowanie statkiem, zjawisko przyssawania, wpływ wiatru i prądu wody na statek i jego manewry.
 • Wyposażenie statku i jego kadłuba.
 • Ogólne wiadomości o drogach wodnych i budownictwie wodnym - zarys locji śródlądowej.
 • Ogólne wiadomości o silnikach spalinowych i mechanizmach pomocniczych; rodzaje silników stosowanych na statkach żeglugi śródlądowej, rola mechanizmów pomocniczych. Instalacje maszynowe i zbiorniki na małych statkach. Źródła energii.
 • Przepisy prawne
 • Przepisy żeglugowe
 • Oznakowanie statków, znaki i sygnały optyczne i akustyczne,oznakowanie szlaku żeglownego - rodzaje i znaczenie znaków żeglugowych,oznakowanie przeszkód nawigacyjnych, budowli i urządzeń hydrotechnicznych oraz budowli i linii przesyłowych krzyżujących się z drogą wodną.
 • Zasady prawa drogi.
 • Dokumenty statkowe.
 • Wypadki żeglugowe.
 • Wymagania bhp, sanitarne oraz w zakresie ochrony środowiska dotyczące małych statków.
B. Wymagana wiedza i umiejętności praktyczne (1 egzaminator)
 • Uruchamianie oraz obsługa silnika i mechanizmów pomocniczych.
 • Usuwanie drobnych uszkodzeń.
 • Samodzielne manewrowanie małym statkiem.
 • Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
 • Manewry ratownicze małym statkiem.