egzamin - obserwator radarowy

Zakres dodatkowej wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania świadectwa obserwatora radarowego w żegludze śródlądowej

I. Zasada pracy radaru, budowa i obsługa
A. Wymagana wiedza (1 egzaminator)
 • Zasada działania radaru, właściwości fal elektromagnetycznych, ogólny opis radaru i schemat blokowy.
 • Włączanie i regulacja radaru (podstawowa i dodatkowa).
 • Ekran jako mapa radarowa (zakres, znaczniki pomiarowe, orientacja obrazu).
 • Zniekształcenia ech - interpretacja obrazu, zakłócenia.
 • Ograniczenia radaru - parametry eksploatacyjne.
 • Instalacja radaru - bhp.
B. Wymagana wiedza i umiejętności praktyczne (1 egzaminator)
 • Płyty czołowe, włączanie i podstawowa regulacja.
 • Regulacja radaru (podstawowa i dodatkowa - ZRW, rozróżnialnik, długość impulsu).
 • Interpretacja obrazu, obraz jako mapa, echa na ekranie.
 • Znaczniki pomiarowe.
 • Zakłócenia i zniekształcenia.
 • Instalacja na statku, sektory cienia, kreska kursowa, bhp.

II. Nawigacja radarowa i przepisy
A. Wymagana wiedza (1 egzaminator) 
 • Nawigacja na akwenach otwartych.
 • Nawigacja pilotażowa (rzeki, kanały, identyfikacja linii brzegowej, przeszkody stałe).
 • Zapobieganie zderzeniom (ustalanie ryzyka zderzenia, manewr zapobiegający, obiekty na kursach równoległych).
 • Przepisy żeglugowe na śródlądowych drogach wodnych dotyczące żeglugi za pomocą radaru, MPDM, sygnały mgłowe.
B. Wymagana wiedza i umiejętności praktyczne (1 egzaminator)
 • Identyfikacja linii brzegowej.
 • Określanie pozycji na akwenach otwartych, rzekach i kanałach.
 • Ustalanie ryzyka zderzenia, manewr zapobiegający.
 • Obiekty na kursach równoległych, określanie parametrów ruchu.
 • Żegluga "na radar"