#UŻŚ Bydgoszcz Delegatura w Gdańsku

MISJA URZĘDU:
Nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej

Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy.

Treść zarządzenia

Uprzejmie informuję Państwa, iż w dniach 17 – 19 września 2019 r. organizowany będzie II Kongres Żeglugi Śródlądowej w Opolu. Więcej informacji na stronie wydarzenia: https://www.kongreszeglugi.pl/.

W dniu 2 maja delegatura będzie zamknięta. Zapraszamy od 6-go maja. 

UWAGA

Od dnia 01.02.2019 roku ulegają zmianie godziny urzędowania w Delegaturze w Gdańsku Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy. Nowe godziny otwarcia to:

poniedziałek - piątek
7:30 - 15:30

OPŁATY GOTÓWKOWE

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy
ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz
Nr 22 1010 1078 0113 5422 3100 0000

 

OPŁATY SKARBOWE

Urząd Miasta w Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

 

Przypominamy, że w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku zniesiona została możliwość opłaty gotówkowej.

W dniach 19 - 20 września w Opolu odbędzie się I Kongres Żeglugi Śródlądowej. Wydarzenie będzie okazją do pogłębionej dyskusji na temat stanu polskich śródlądowych dróg wodnych oraz wykorzystania ich potencjału w celu rozwoju gospodarczego kraju. Po szczegóy zapraszamy na stronę internetową wydarzenia: https://www.kongreszeglugi.pl/.

Informujemy, że zgodnie z otrzymanymi deklaracjami od wykonawcy budowy nowego mostu planuje się wprowadzić ograniczenia dla toru żeglugowego w następujących terminach i zakresach:

  • 16.07.2018 do 19.07.2018 - zamknięcie szlaku żeglugowego w rejonie mostu pontonowego - montaż konstrukcji stalowej przęsła od strony Wyspy Sobieszewskiej
  • 23.07.2018 do 26.07.2018 - zamknięcie szlaku żeglugowego w rejonie mostu pontonowego - montaż konstrukcji stalowej przęsła od strony Wiślinki

Proces montażu może ulec wydłużeniu z uwagi na warunki pogodwe.

więcej informacji

Gdański Zarząd dróg i Zieleni uprzejmie informuje, że w związku z planowanym zlotem harcerzy w dniach od 06.08.2018 r. do 16.08.2018 r. wprowadza się nastepujące zmiany do harmonogramu otwierania mostu pontonowego w Gdańsku-Sobieszewo 

  1. Przesuwa się godzinę otwarcia mostu z 8:30 na 9:00
  2. Przesuwa się godzinę otwarcia mostu z 17:00 na 17:30

Więcej informacji

Zapraszamy na święto morskie Narodów Zjednoczonych, które w tym roku obchodzone będzie w dniach 13-15 czerwca 2018 roku w Szczecinie.

 strona wydarzenia

Z dniem 1 lutego 2018 roku zmianie ulegają godziny otwarcia urzędu.

Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Bydgoszczy
Delegatura w Gdańsku

ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk
telefon 48 58 301 84 14, 602 379 752
fax 58 346 21 55
e-mail urzad@gda.uzs.gov.pl
Godziny pracy
poniedziałek - piątek 07:30 - 15:30

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Skorowidz przypisów prawnych

Internetowy system aktów prawnych