#Urząd Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku

MISJA URZĘDU:
Nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2018 roku ulegnie zmianie sposób uiszczania opłat w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku. Zniesiona zostanie możliwość opłaty gotówkowej. Zmianie ulegnie również numer konta bankowego urzędu. Nowy numer konta podany zostanie na początku października.

W dniach 19 - 20 września w Opolu odbędzie się I Kongres Żeglugi Śródlądowej. Wydarzenie będzie okazją do pogłębionej dyskusji na temat stanu polskich śródlądowych dróg wodnych oraz wykorzystania ich potencjału w celu rozwoju gospodarczego kraju. Po szczegóy zapraszamy na stronę internetową wydarzenia: https://www.kongreszeglugi.pl/.

Informujemy, że zgodnie z otrzymanymi deklaracjami od wykonawcy budowy nowego mostu planuje się wprowadzić ograniczenia dla toru żeglugowego w następujących terminach i zakresach:

  • 16.07.2018 do 19.07.2018 - zamknięcie szlaku żeglugowego w rejonie mostu pontonowego - montaż konstrukcji stalowej przęsła od strony Wyspy Sobieszewskiej
  • 23.07.2018 do 26.07.2018 - zamknięcie szlaku żeglugowego w rejonie mostu pontonowego - montaż konstrukcji stalowej przęsła od strony Wiślinki

Proces montażu może ulec wydłużeniu z uwagi na warunki pogodwe.

więcej informacji

Gdański Zarząd dróg i Zieleni uprzejmie informuje, że w związku z planowanym zlotem harcerzy w dniach od 06.08.2018 r. do 16.08.2018 r. wprowadza się nastepujące zmiany do harmonogramu otwierania mostu pontonowego w Gdańsku-Sobieszewo 

  1. Przesuwa się godzinę otwarcia mostu z 8:30 na 9:00
  2. Przesuwa się godzinę otwarcia mostu z 17:00 na 17:30

Więcej informacji

Zapraszamy na święto morskie Narodów Zjednoczonych, które w tym roku obchodzone będzie w dniach 13-15 czerwca 2018 roku w Szczecinie.

 strona wydarzenia

Z dniem 1 lutego 2018 roku zmianie ulegają godziny otwarcia urzędu.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że w związku z realizacją Projektu pt. "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap II-RZGW Gdańsk"

z dnia 29.03.2017 r. w sprawie ustalnia dni wolnych od pracy w 2017 roku dla pracowników urzędów administracji rządowej

LINK

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku informuje, że od dnia 15 września 2016r. uproszczone świadectwa zdolności żeglugowej wydane dla jednostek sportowo rekreacyjnych będą do odbioru wyłączenie w siedzibie Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku ul. Na Stoku 50.

 

Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Gdańsku

ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk
telefon 48 58 301 84 14, 602 379 752
fax 58 346 21 55
e-mail urzad@gda.uzs.gov.pl
Godziny pracy
poniedziałek - piątek 08.15 - 16.15

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Skorowidz przypisów prawnych

Internetowy system aktów prawnych