PRAWA PASAŻERÓW PODRÓŻUJĄCYCH ŚRÓDLĄDOWĄ DROGĄ WODNĄ

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str.1 z późn. zm.) do rozpatrywania skarg w sprawie naruszeń praw pasażerów podróżujących śródlądową drogą wodną właściwym jest Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie http://szczecin.uzs.gov.pl/

Passengersrightsfor passenger ships

polski

english

ENGLISH

deutsch

DEUTSCH

svenska

SVENSKA

suomen

SUOMEN

dansk

DANSK

SKARGI PASAŻERÓW

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 2013 r. w sprawie określenia dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej właściwego do rozpatrywania skarg w sprawie naruszeń praw pasażerów podróżujących drogą wodną śródlądową
(Dz.U. 2013 poz. 1072)