Dokumenty do pobrania

Wniosek o wydanie/wymianę dokumentu kwalifikacyjnego
icon

Wyciąg z dowodu osobistego
icon

Druk świadectwa zdrowia
icon

Druk świadectwa zdrowia (PL/EN/DE)
icon

Wniosek o żeglarską książeczkę pracy
icon icon

Zaświadczenie BHP wstępne-stanowiskowe
icon icon

Zaświadczenie o przeszkoleniu na stanowisko młodszego marynarza
icon

Wniosek o wpis do żeglarskiej książeczki pracy(świadectwa, patenty, zaświadczenie lekarskie oraz weryfikacje rejsu)
icon icon

Wyciąg pływania MSWiA
icon icon

Wyciąg pływania
icon icon

Wniosek o wpis statku do rejestru
icon icon

Wniosek o dokonanie zmiany w dok. rej.
icon icon

Wniosek o wydanie unijnego świadectwa zdolności żeglugowej
icon icon

Wniosek o o wydanie uzupełniającego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej
icon icon

Wniosek o o odnowienie/przedłużenie uzupełniającego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej
icon icon

Wniosek o dokonanie zmian w unijnym świadectwie zdolności żeglugowej
icon icon

Wniosek o nadanie europejskiego numeru identyfikacyjnego statku (ENI)
icon icon

Wniosek o wydanie, przedłużenie uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej
icon icon

Wniosek o zarejestrowanie dziennika pokładowego
icon icon

Wniosek o wydanie książki kontroli oleju
icon icon

Wniosek o wydanie świadectwa pomiarowego
icon icon

Wniosek o wydanie zezwolenia na wielokrotne wykonywanie prac podwodnychna małych głębokościach na śródlądowych drogach wodnych
icon icon

Wniosek o wydanie zezwolenia na jednokrotne wykonywanie prac podwodnychna śródlądowych drogach wodnych
icon icon

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu
icon icon

Wzór pełnomocnictwa
icon icon

Wniosek o przeprowadzenie inspekcji technicznej
icon icon