statek inspektor

#UŻŚ Bydgoszcz Delegatura w Gdańsku

Dziennik pokładowy powinien być oprawiony, przesznurowany i mieć ponumerowane strony.

Pierwszy dziennik pokładowy rejestruje ten Urząd Żeglugi Śródlądowej, który wystawił dokument bezpieczeństwa statku (wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej, świadectwo zdolności żeglugowej lub  uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej). Kolejne dzienniki pokładowe mogą być rejestrowane w dowolnym Urzędzie Żeglugi Śródlądowej.

Po zakończeniu wpisów anulowany dziennik pokładowy powinien być przechowywany na pokładzie jednostki przez kierownika statku przez okres roku, licząc od daty ostatniego wpisu.

Nie ma możliwości dokonywania wpisów w anulowanym dzienniku pokładowym (nawet, jeśli nie jest on całkowicie zapisany).

Dzienniki należy kupić we własnym zakresie:

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • wniosek,
  • nowy dzienik pokładowy
  • opłata skarbowa za legalizację dziennika pokładowego w wysokości 26 zł
  • poprzedni dziennik pokładowy (celem anulowania)

Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Bydgoszczy
Delegatura w Gdańsku

ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk
telefon 48 58 301 84 14, 602 379 752
fax 58 346 21 55
e-mail urzad@gda.uzs.gov.pl
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 07:00 - 15:00

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Skorowidz przypisów prawnych

Internetowy system aktów prawnych