Dziennik pokładowy powinien być oprawiony, przesznurowany i mieć ponumerowane strony.

Pierwszy dziennik pokładowy rejestruje ten Urząd Żeglugi Śródlądowej, który wystawił dokument bezpieczeństwa statku (wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej, świadectwo zdolności żeglugowej lub  uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej). Kolejne dzienniki pokładowe mogą być rejestrowane w dowolnym Urzędzie Żeglugi Śródlądowej.

Po zakończeniu wpisów anulowany dziennik pokładowy powinien być przechowywany na pokładzie jednostki przez kierownika statku przez okres roku, licząc od daty ostatniego wpisu.

Nie ma możliwości dokonywania wpisów w anulowanym dzienniku pokładowym (nawet, jeśli nie jest on całkowicie zapisany).

Dzienniki należy kupić we własnym zakresie:

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • wniosek,
  • nowy dzienik pokładowy
  • opłata skarbowa za legalizację dziennika pokładowego w wysokości 26 zł
  • poprzedni dziennik pokładowy (celem anulowania)