#UŻŚ Bydgoszcz Delegatura w Gdańsku

REJESTR ADMINISTRACYJNY

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej (Dz.U. z 2003r. Nr 39, poz. 340 z póź. zm.).

 

ŚWIADECTWA ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie unijnego świadectwa zdolności żeglugowej
(Dz.U. z 2019 r. poz. 851)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uzupełniającego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej
(Dz.U. z 2019 r. poz. 735)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru świadectwa sprzętu nawigacyjnego
(Dz.U. z 2019 r. poz. 722)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie tymczasowego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej
(Dz.U. z 2019 r. poz. 719)

Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Bydgoszczy
Delegatura w Gdańsku

ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk
telefon 48 58 301 84 14, 602 379 752
fax 58 346 21 55
e-mail urzad@gda.uzs.gov.pl
Godziny pracy
poniedziałek - piątek 07:30 - 15:30

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Skorowidz przypisów prawnych

Internetowy system aktów prawnych