REJESTR ADMINISTRACYJNY

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej (Dz.U. z 2003r. Nr 39, poz. 340 z póź. zm.).

 

ŚWIADECTWA ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie unijnego świadectwa zdolności żeglugowej
(Dz.U. z 2019 r. poz. 851)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uzupełniającego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej
(Dz.U. z 2019 r. poz. 735)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru świadectwa sprzętu nawigacyjnego
(Dz.U. z 2019 r. poz. 722)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie tymczasowego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej
(Dz.U. z 2019 r. poz. 719)

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1137 ze zm.)

Akty wykonawcze do ustawy:

Dz. U. z 2020 r. poz. 763

Dz. U. z 2020 r. poz. 157

Dz. U. z 2020 r. poz. 248

Dz. U. z 2020 r. poz. 1908