#Urząd Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku

AKTUALNE TERMINY EGZAMINÓW

sesja jesienna: 27 października 2018 r.

szczegóły

 

Przewodniczący Terenowej Komisji Egzaminacyjnej przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej
w Gdańsku ustala terminy egzaminów na uprawnienia w żegludze śródlądowej:

świadectwa:
 • starszego marynarza
 • sternika
 • motorzysty
 • marynarza – motorzysty
patenty:
 • przewoźnika
 • stermotorzysty

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu należy kierować na adres: Terenowa Komisja Egzaminacyjna przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku , ul.  Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
 • wyciąg z dowodu osobistego
 • dwie fotografie 2,5 x 2 cm
 • odpowiednie wyciągi pływania sporządzone na podstawie zapisów w żeglarskiej książeczce pracy
 • odpis świadectwa szkolnego
 • kserokopię aktualnego dokumentu kwalifikacyjnego
 • kserokopię aktualnego świadectwa zdrowia

Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Gdańsku

ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk
telefon 48 58 301 84 14, 602 379 752
fax 58 346 21 55
e-mail urzad@gda.uzs.gov.pl
Godziny pracy
poniedziałek - piątek 08.15 - 16.15

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Skorowidz przypisów prawnych

Internetowy system aktów prawnych