#UŻŚ Bydgoszcz Delegatura w Gdańsku

icon Wniosek o wydanie/wymianę dokumentu kwalifikacyjnego
icon Wyciąg z dowodu osobistego
icon Druk świadectwa zdrowia
icon Druk świadectwa zdrowia (PL/EN/DE)
icon Wniosek o żeglarską książeczkę pracy
icon Zaświadczenie BHP wstępne-stanowiskowe
schemat.pdf Zaświadczenie o przeszkoleniu na stanowisko młodszego marynarza
icon Wniosek o wpis do żeglarskiej książeczki pracy
(świadectwa, patenty, zaświadczenie lekarskie oraz weryfikacje rejsu)
icon Wyciąg pływania MSWiA
icon Wyciąg pływania
icon Wniosek o wpis statku do rejestru
icon Wniosek o dokonanie zmiany w dok. rej.
icon Wniosek o wydanie unijnego świadectwa zdolności żeglugowej
icon Wniosek o o wydanie uzupełniającego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej
icon Wniosek o o odnowienie/przedłużenie uzupełniającego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej
Wniosek o dokonanie zmian w unijnym świadectwie zdolności żeglugowej Wniosek o dokonanie zmian w unijnym świadectwie zdolności żeglugowej
icon Wniosek o nadanie europejskiego numeru identyfikacyjnego statku (ENI)
word.png Wniosek o wydanie, przedłużenie uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej
icon Wniosek o zarejestrowanie dziennika pokładowego
icon Wniosek o wydanie książki kontroli oleju
icon Wniosek o wydanie świadectwa pomiarowego
icon Wniosek o wydanie zezwolenia na wielokrotne wykonywanie prac podwodnych
na małych głębokościach na śródlądowych drogach wodnych
icon Wniosek o wydanie zezwolenia na jednokrotne wykonywanie prac podwodnych
na śródlądowych drogach wodnych
icon Wniosek o dopuszczenie do egzaminu
ikona informująca, że plik jest w formacie word Wzór pełnomocnictwa
Wniosek o przeprowadzenie inspekcji technicznej Wniosek o przeprowadzenie inspekcji technicznej

Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Bydgoszczy
Delegatura w Gdańsku

ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk
telefon 48 58 301 84 14, 602 379 752
fax 58 346 21 55
e-mail urzad@gda.uzs.gov.pl
Godziny pracy (tymczasowo)
poniedziałek - piątek 07:30 - 15:30

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Skorowidz przypisów prawnych

Internetowy system aktów prawnych