statek inspektor

#UŻŚ Bydgoszcz Delegatura w Gdańsku

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku informuje,  że zgodnie z ustawą  z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)  zostają wprowadzone zmiany w zakresie  wielkości i sposobie uiszczenia opłat skarbowych. 

Sposobem uiszczenia należnej opłaty skarbowej będzie wpłata na rachunek:


Urząd Miasta w Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

 
Wydanie i legalizacja książki kontrolnej oleju 26 zł
Rejestracja (legalizacja) dziennika pokładowego 26 zł
Świadectwo uznania rzeczoznawcy technicznego statków żeglugi śródlądowej 10 zł
Zatwierdzenie przez dyrektora Urzędu instrukcji bezpieczeństwa statku oraz plan obrony 26 zł
Uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego( żegluga śródlądowa) w rozumieniu przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych 523 zł
Potwierdzenie wiarygodności danych na tabliczkach barek pchanych 26 zł
Wydanie duplikatu zezwolenia, pozwolenia 24 zł
Zatwierdzenie przez dyrektora Urzędu kursu na uzyskanie świadectwa eksperta ADN 26 zł
Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, kopii przez organy administracji… 5 zł
Zaświadczenie o wpisie/ wykreśleniu z rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej 17 zł
Zaświadczenie o nie figurowaniu wpisu w rejestrze administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej o ustanowieniu na statku hipoteki morskiej lub zastawu 17 zł
Zaświadczenie o złomowaniu statku polskiego 17 zł
Zaświadczenie o przynależności statku do żeglugi reńskiej 17 zł
Zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji kapitana żeglugi śródlądowej klasy A/B 17 zł
Udzielenie pełnomocnictwa 17 zł
Zezwolenie na przewóz specjalny 82 zł
Zezwolenie na zorganizowanie imprezy na wodzie 82 zł
Zezwolenie na zajmowanie stanowiska wyższego niż posiadany patent (świadectwo) 82 zł
Przedłużenie terminu ważności zezwolenia 50 % stawki podstawowej

Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Bydgoszczy
Delegatura w Gdańsku

ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk
telefon 48 58 301 84 14, 602 379 752
fax 58 346 21 55
e-mail urzad@gda.uzs.gov.pl
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 07:00 - 15:00

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Skorowidz przypisów prawnych

Internetowy system aktów prawnych